menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
47 kalkulatorów online
News:
2011.03.20
  Tym razem coś mniej poważnego - kalkulator chińskich znaków zodiaku
2011.03.17
  Drugi kalkulator emerytalny OFE - tym razem dla osób oszczędzających na emeryturę "po nowemu", czyli płacących na 2 filary: ZUS i OFE. Oczywiście, aktualny dopóki rząd nam nie rozbierze systemu...
2011.03.13
  Nowy kalkulator opłat sądowych w sprawach cywilnych. Oczywiście życzymy, byście nie musieli z niego korzystać :)
2011.01.10
  Dodaliśmy kalkulator emerytalny dla osób, które nie korzystają z "dobrodziejstw" OFE, a uprawnione są do "starej emerytury" opartej w całości na ZUS.
Powierzchnia(pole)
Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek powierzchni (pola). Przelicza metry kwadratowe, stopy kwadratowe, akry, hektary i ponad 50 innych jednostek !
Jak przeliczać?
 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki(.) albo przecinka(,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. Jednostek jest czasem bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tylko ten Twój.
wartość: jednostka: dokładność po przecinku:metryczne

jottametr kwadratowy [Ym²]
zettametr kwadratowy [Zm²]
eksametr kwadratowy [Em²]
petametr kwadratowy [Pm²]
terametr kwadratowy [Tm²]
gigametr kwadratowy [Gm²]
megametr kwadratowy [Mm²]
kilometr kwadratowy [km²]
hektometr kwadratowy [hm²]
dekametr kwadratowy [dam²]
metr kwadratowy [m²]
decymetr kwadratowy [dm²]
centymetr kwadratowy [cm²]
milimetr kwadratowy [mm²]
mikrometr kwadratowy [µm²]
nanometr kwadratowy [nm²]
angstrem kwadratowy [Ų]
pikometr kwadratowy [pm²]
femtometr kwadratowy [fm²]
attometr kwadratowy [am²]
zeptometr kwadratowy [zm²]
joktometr kwadratowy [ym²]

brytyjsko-amerykańskie

akr [ac]
barony
board [bd]
circular inch [circ in]
circular mil (thou) [circ mil]
cord
hide
rood [ro]
square chain [sq ch]
stopa kwadratowa [sq ft]
cal kwadratowy [sq in]
square link [sq lnk]
square mil; square thou [sq mil]
mila kwadratowa [sq mi]
square rod/pole/perch [sq rd]
square U.S. Survey foot [sq ft]
square U.S. Survey mile [sq mi]
square yard [sq yd]
township
yardland

pochodne metrycznych

hektar [ha]
dunam
stremma
ar [a]
centiare [ca]
barn [b]
milibarn [mb]
microbarn [µb]
nanobarn [nb]
picobarn [pb]
femtobarn [fb]
Tagi:
powierzchnia · pole

Tagi do wersji anglojęzycznej:
area