menu Calculla

menu Calculla
math
physics
finance
home
health
job
computers
text
calculator
converter
table
- SHOW ALL -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
54 calculators online
News:
2015.01.18
  We've released two simple tables with unit prefixes (like kilo, mega, micro, etc.): the SI prefixes table and similar one for IT purposes the binary prefixes table. Also one more IT calculator added: calculator of bandwidth (internet connection bandwidth) - it supports even exotic units of bandwidth like peta-bytes per day. A small celebration for us: we've just crossed 50 working calculators ! Next milestone is 100 - stay with us !
2015.01.14
  The new simple physics tool: calculator of velocity-distance-time formula. We also extended Data Storage Units calculator to include some common storage media (CD/DVD).
2015.01.11
  We've created a quick-reference MTU values table.
2011.03.20
  Now something for astrology - the Chinese zodiac calculator

PL ONLY

The content of this calculator is strongly related to Poland,
so - in general - it is dedicated for Polish users.

There is currently NO US-ENGLISH TRANSLATION of this one particular calcullator!
Sorry !

However, if you think this one can be useful for us-english users, please ask us for translation !
Polish ZUS payments
Online calculator for ZUS payments of a polish worker.
What is this for

Ten kalkulator przydaje się, gdy chcesz obliczyć dokładne rozbicie składników pensji pracownika (i kosztów pracodawcy) na poszczególne fundusze.

What is the meaning of each calculator field ?
 • rok podatkowy - czyli rok w którym pracownik jest zatrudniony. Każdego roku zasady i stawki trochę się zmieniają, więc kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego.
 • wynagrodzenie - kwota brutto, czyli stawka za którą zatrudniony jest pracownik.
 • ubezpieczenie wypadkowe - pracodawca płaci tę składkę, gdy:
  • pracujesz na umowę o pracę
  • lub pracujesz na inny typ umowy, ale podczas pracy przebywasz w siedzibie pracodawcy
  składka jest liczona procentowo od kwoty zarobków brutto. Stawkę (ile procent) określa się:
  • dla firmy, która zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 9 ubezpieczonych - stawka jest identyczna dla wszystkich pracowników i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności
  • dla firmy, która zgłasza conajmniej 10 ubezpieczonych - składka jest inna dla każdego pracownika. Jest ustalana na podstawie grupy zawodowej osoby zatrudnionej (grupa działalności) i tabel Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość tej stawki może się wachać od 0.67% do prawie 4 %. Jest także zależna od okresu, którego praca dotyczy (tabelki zmieniają się co jakiś czas).
Rok podatkowy
Wynagrodzenie brutto
Ubezpieczenie wypadkowe%


Tags:
poland_zus

Tags to Polish version:
zus · skladki_zus